DENSA TURİZM, Belge No: 9610

...
...
...

Kurumsal

Mesafeli Satış ve Hizmet Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ & HİZMET SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. UYGULAMA:

 • 1. Tüketici otel giriş belgesinde belirtilen tarihler arasında konaklama yapacaktır. Tüketici konaklama süresini uzatmak isterse, talebini ve ödemesini yaptıktan sonra konaklama süresi uzatılabilir.
 • 2. Başka türlü belirtilmedikçe, kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici delici ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvanın tesislere sokulması yasaktır.
 • 3. Tüketicinin tesislerdeki konaklama esnasında meydana gelebilecek her türlü hırsızlık, kayıp ve hasarından ACENTA sorumlu değildir.
 • 4. Tüketicinin otele giriş saati 14.00’ten sonradır. Otelden çıkışı en son saat 12.00’dir.

MADDE 2. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME:

 • 1.Sözleşme bedeli KDV dâhil olarak, 0.00 TL'dir.

Ödeme Şekli: Yukarıda Belirtilmiştir.

 • 2. Bu bedele, rezervasyonda, ayrı ayrı belirtilen tüm hizmetler dâhildir. Belirtilmemiş hizmetler ve otelde alınacak ekstra ürünler ücrete tabidir.
 • 3. Tüketici, rezervasyonun kesinleşmesi için sözleşmeye konu olan tutarın %100 'ünü peşin olarak ödemeyi kabul eder.
 • 4. Ödemenin %100 'ü gerçekleştirilmemiş rezervasyonların iptal edilmesi, tesis doluluğu göz önünde bulundurularak mümkün kılınabilir.

MADDE 3. SÜRE ve FESİH:

 • 1. Tüketici ödemesini yaptığı rezervasyonla ilgili değişiklik isteğini 15 gün önceden yazılı olarak belirtmediği sürece işbu sözleşmede yazılı konaklama şekilleri geçerlidir.
 • 2. Acente gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye de bildirmek kaydı ile ilan ettiği veya kayıt aldığı otel rezervasyonunu kısmen veya tamamen değiştirip veya iptal edebilir. Bu durumda müşterinin tazminat hakkı doğmaz.
 • 3.Tüketici, belgelenmiş mücbir sebepler (ölüm, kaza vb. tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi bir rapor ile belgelemeleri) dışında kalan bir sebepten doğan, iptal veya iade talepleri için; son 15 güne kadar %100, 15 günden az girişe 7 gün kalan taleplerde  %65, son 7 gün kala %50 iade yapılır. Son 3 gün kala herhangi bir iade yapılmaz. Tüketicinin talebi doğrultusunda otelin müsaitliğine göre tarih değişikliği yapılır, talep edilen yeni tarihte fiyat değişikliği varsa, rezervasyon yeni fiyat üzerinden tekrar güncelleştirilir ve ertelenir. Bu hususta TURSAB mevzuatı ve Uluslararası NO-SHOW kurallarını taraflar kabul eder.
 • 4. Tüketici, rezervasyonunu kendisinin veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi bir rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile rezervasyon tarihinin başlamasından 15 gün öncesine kadar DEĞİŞİKLİK talep etmesi halinde, güncel olan fiyatlardan işlem yapılacağını kabul ve taahhüt eder. Bu hususta TURSAB mevzuatı ve Uluslararası NO-SHOW kurallarını taraflar kabul eder.
 • 5. Charter veya tarifeli uçuşlarda Acente, havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28/09/1955 Lahey Protokolüne tabidir. Uçuş öncesinde uçuş saatleri ve parkur değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 24 saat önce teyit edilmesi gerekmektedir. Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek saat değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan ACENTA sorumlu tutulamaz. Uçak Bileti iptallerinde, Havayollarının iptal koşulları geçerlidir.
 • 6. Tüketici, yaptırdığı otel rezervasyonunu, konaklama tarihinin başlamasından 15 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devir alan müşteri bakiyeden ve devir sebebiyle doğan masraflardan devir eden ile birlikte müteselsilsen sorumludur.
 • İptal Güvence Paketi toplam rezervasyon bedeli hariç 120,00TL olarak belirlenmiştir, iptal güvence bedeli rezervasyon tutarının tamamının ödenmesi durumunda geçerlidir, rezervasyon yaptırdıktan sonra en geç 24 saat içerisinde talebe göre eklenebilir. Tarih, otel, oda tipi ve isim değişiklikleri iptal güvence paketi kapsamında değildir, rezervasyon değişikliklerinde rezervasyon tamamen iptal edilerek güncel satış koşullarında yeni rezervasyon oluşturulacaktır. Hiçbir ulaşım hizmeti (otobüs-transfer-uçak) İptal Güvence Paketi kapsamında değildir. Harp veya harp mahiyetindeki harekât, ihtilal, isyan, ayaklanma veya bunlardan doğan iç kargaşalıklar, terör, salgın hastalıklar, deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması, doğal afetler iptal güvence paketi kapsamı dışındadır. İptal Güvence Paketi iptal edilemez, bedel iadesi yapılamaz.

 MADDE 4. MÜCBİR SEBEPLER:

 • 1. İşbu sözleşmede belirtilen Otel rezervasyonu tarihleri arasında, başlangıcında veya öncesinde meydana gelebilecek doğa olayları, toplumsal olaylar, uluslararası ilişkiler, teknik arızalar, grev ve protesto gibi ve otelin hizmetinin eksik veya hizmet vermemesinden dolayı olaylardan doğan durumlarda acente sorumlu tutulamaz.

MADDE 5. DİĞER HÜKÜMLER:

 • 1 İşbu sözleşme, münhasıran otel rezervasyonuna ilişkin olup, acente tüketicinin kesin rezervasyon talebini alarak bu sözleşmeyi imzasına veya sesli imzasına müteakip, öngörülen konaklama tesisi nezdinde tüketicinin kesin

rezervasyonunu gerçekleştirerek konaklama tesisinden rezervasyon teyidini almakla, sözleş mesel mükellefiyetini yerine getirmiş olur. Kesin rezervasyonun acente tarafından sağlanmasından sonra, rezervasyonun gerçekleşmesinde konaklama tesisi yahut tüketiciden kaynaklanacak sorunlarda, acentenin mesuliyeti yoktur. Böyle bir problemin mevcudiyetinde, tüketici, konaklamada doğacak evsaf değişiklikleri veya eksiklikleri hususunda, yalnızca konaklama tesisi işletmecisine müracaat edeceğini, acenteden herhangi bir talebi olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 • 2. Tüketici konaklama esnasında her hangi bir durumdan dolayı şikâyetçi olması halinde, hizmeti kısmen veya sonuna kadar kullanması durumunda, herhangi bir tazminat veya bedel iadesi talep etmemeyi kabul eder.
 • 3 Tüketici otel rezervasyonu tarihi içerisinde, otelde aldığı hizmetten şikâyetçi olursa ve ayrılmak isterse bunu bulunduğu otel ve acenteye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Şikâyet doğrultusunda tesis ile gerekli görüşmeler yapılarak tüketicinin haklılığı ispatlanır ve acente tüketici adına yaptığı rezervasyonun ödemesini otelden geri alabilir ise tüketiciye iade ödemesini yapacaktır.
 • 4. Acente, rezervasyon yapmayı vaat ettiği konaklama tesisinin vasıfları ve yıldızlaması ile konaklama tesisinde öngörülen hizmetler ile ilgili bilgiyi, konaklama tesisinin beyanına ve broşürlerine dayanarak ilan etmiş olup, konaklama tesisinin, ilan ve deklarasyonlarında yer alan evsafta ve yıldızlama standartlarında hazır bulundurulmamasından dolayı, acentenin mesuliyeti mevcut değildir. Bu mesuliyet münhasıran konaklama tesisinin mesuliyeti olup, tüketici bu standart eksikliği yahut hizmet kusurlarından dolayı münhasıran konaklama tesisine karşı talep ve tazmin hakkına sahip olduğunu kabul beyan eder. Konaklama tesisinin öngörülen standartları taşımaması veya konaklama başlayacağı tarihte bu standartlarda hizmet verebilecek durumda olmaması halinde, acente tüketiciyi aynı standartlarda, aynı civarda bir başka konaklama tesisinde konaklatmak üzere, rezervasyon yaptırmak ve konaklatmak hakkını haizdir. Tüketici böyle bir değişikliği kabul etmez ise, rezervasyon toplam bedelinin %35 inin kendisinden tenzilini kabul beyan eder.
 • 5. Seyahat sigortası hizmeti satın alan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acente bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
 • 6. Tüketici bu otel rezervasyonu ile imza altına alınan ve sözleşmede adı geçen otel hakkında her türlü bilgiyi aldıktan sonra bu sözleşmeyi okuyarak imzaladığını taahhüt eder ve otelde aldığı hizmet eksikliği ve ayıplı maldan dolayı doğacak şikâyetlerinden dolayı acenteyi sorumlu tutamaz.
 • 7. Tüketici bu otel rezervasyonu sözleşmesini, mail order, sanal pos, havale veya EFT ile ödemesini yaptıktan sonra, her hangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, bu otel rezervasyonu sözleşmesini yukarıdaki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmiştir.
 • 8. Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile acentede kalan kopyası arasında çelişki olursa acentede kalan kopya kayıtları esas alınacaktır. Taraflar arasında her türlü, e-posta, faks mesajlaşmaları kat'i delil niteliğinde sayılacak olup, şirket kayıtları esas teşkil edecektir. Taraflar bildirdikleri adreslerinin ve telefonlarının her türlü iletişim ve tebliğe yarar adresleri ve telefonları olduğunu kabul etmiş olup, bu adres ve telefonlarda herhangi bir değişikliğin diğer tarafa yazılı bildirimi yapılmadığı müddetçe, bildirilen adres ve telefonlara yapılacak her türlü tebliğ ve bildirimlerin kendilerine yapılmış olacağını kabul beyan ederler.
 • 9. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümü için, taraflar TÜRSAB Tahkim Kurulunun tahkim yetkisini beraberce belirlemiş ve kabul etmiş olup, gerek tüketici sorunları hakem heyetleri gerekse tüketici mahkemeleri nezdinde müracaatta bulunulmayacağı ve evvel emirde meselenin tahkim sureti ile halli cihetine gidileceği hususunda mutabıktırlar. Tahkim kararlarına ve sair itirazların halline ilişkin açılacak dava ve icra takiplerinde İZMİR Mahkeme ve icra müdürlükleri yetkilidir.

MADDE 6. TAHSİLAT:

 • 1 Bu belge ile DENSA TURİSTİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ den Tarafıma ait olan kredi kartı ile rezervasyon bedelini tahsil etme yetkisi veriyorum. Borcumun kredi kartı hesabımdan tahsil edilememesi halinde kredi kartı faiz oranı üzerinden vade farkı ile ödemeyi kabul ve taahhüt eder, adımıza düzenlenmiş 3 sayfa olan toplam 6 maddelik bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, kabul ediyorum.

 

 

Adı Soyadı:                                                             ONAY

 

TC Kimlik No:                                   

 

  Elektronik ortamda imza altına alınmıştır.

www.lixustravel.com kolay kullanılan bir platform olarak, zengin içeriği, sorun çözme becerisi ve hızı, 7/24 destek verme kabiliyeti ile nihai tüketicilerin ve turizm profesyonellerinin ilk tercihi olmayı hedeflemektedir. Otelden, araç kiralamaya paket turlardan uçak bileti rezervasyonlarına, organizasyondan sigortaya kadar nihai tüketicilerin ve turizm profesyonellerinin ihtiyaç duyduğu tüm ürünler ve hizmetleri 2024 yılında tek platformda toplayacaktır.
Bağlantılar
Tıklayın, Sizi Arayalım! 0850 707 0 255